Ціна: UAH 100


Зельдіна Олена Романівна

Перехід права власності на об'єкти соціальної інфраструктури підприємств

 

Анотація: `Процес передачі права власності на відомчі об'єкти соціальної інфраструктури, що містять об'єкти житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення. Мета дослідження: обгрунтування теоретичних і практичних аспектів передачі об'єктів соціальної інфраструктури і розробка пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства України. Методи дослідження і апаратура: методи аналізу та узагальнення, вибіркового дослідження, формально-логічний, порівняльно-правовий, раціональний, статистичний, історичний. Теоретичні і практичні результати: проаналізовано чинне законодавство України, що регулює процес переходу права власності на основні фонди підприємств, обгрунтована необхідність і доцільність різнопланового підходу до процесу відчуження об'єктів соціальної інфраструктури в період формування і функціонування соціально-орієнтированої ринкової економіки, розроблено механізм реалізації законодавства, яке р егулює порядок передачі із власності держави у власність інших суб'єктів права, підготовлені проекти нормативно-правових актів, які регулюють процес передачі основних фондів виробничого та соціального призначення. Новітність: обгрунтовано процес переходу права власності на відомчі об'єкти соціальної інфраструктури в нових умовах господарювання з урахуванням соціальної орієнтації економіки України, розроблено декілька напрямків відчуження відомчої соціальної інфраструктури, обгрунтована необхідність законодавчого закріплення альтернативних способів переходу права власності на соціальну інфраструктуру, розроблено механізм реалізації законодавства, що регулює порядок передачі об'єктів при зміні їх власника. Галузь використання: місцеві органи самоурядування, підприємства усіх форм власності, учбові заклади.`

Дата захисту: 30.06.1999

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов В.К., д.ю.н., проф., ак. .