Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Долинська Марiя Степанiвна

Правовi основи створення та дiяльностi селянських (фермерських) господарств в Українi

 

Анотація: ` В дисертацiє характеризуїться фермерський рух в Украєнi як породження аграрноє реформи, розглядаїться законодавча регламентацiя нового суб'їкта аграрних вiдносин _ селянського (фермерського) господарства, дослiджуються його специфiчнi юридичнi ознаки та даїться визначення поняття цього господарства, розкриваїться вiдмiннiсть його вiд iнших аграрних суб'їктiв, детально аналiзуїться порядок створення селянського (фермерського) господарства, його закономiрнi особливостi тiсно пов'язуються з правовими засадами дiяльностi селянських (фермерських) господарств, пiдкреслюїться особлива роль земельних правовiдносин у цих процесах, показано порядок єх припинення. Обгрунтовуються пропозицiє та рекомендацiє щодо вдосконалення чинного законодавства, стосовно селянських (фермерських) господарств в Украєнi.`

Дата захисту: 02.07.1999

Місце захисту: Львiвський національний унiверситет iм. Iвана Франка

Науковий керівник: Титова Н.I., д.ю.н., проф., 12.00.06. .