Ціна: UAH 100


Ковітіді Ольга Федорівна

Інститут співучасті у кримінальному праві України

 

Анотація: `Дисертація присвячена розгляду проблем одного із складних, теоретично і практично важливих інститутів кримінального права України - співучасті у злочині. В ній уперше на базі судової практики Автономної Республіки Крим досліджено: спірні питання, поняття співучасті, його розвиток у теорії і законодавстві України та колишнього СРСР, класифікацію форм співучасті, її об'єктивні і суб'єктивні ознаки, види співучасників і значення їх класифікації для кваліфікації злочинів, підстави, межі відповідальності і складні питання співучасників, організована злочинність як окремий вид групової злочинності, корупція та ін. Основні результати сформульовано у висновках у вигляді запропонованих конкретних положень Загальної частини про відповідальність за співучасть у злочині. Ключові слова: співучасть, злочинна група, співтовариство, банда, організована злочинність, корупція, тіньова економіка, відмивання грошей.`

Дата захисту: 26.06.1999

Місце захисту: Одеська державна юридична академія

Науковий керівник: Багрій-Шахматов Леонід Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.08. .