Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Скригонюк Микола Іванович

Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засуджених від кримінального покарання

 

Анотація: `Дисертація присвячена проблемам вдосконалення прокурорського нагляду за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні (УДЗ) засуджених від кримінального покарання і охоплює комплекс концептуальних знань про загальні закономірності і конкретні методи його здійснення. Дано визначення поняття предмета, об'єкта прокурорського нагляду за додержанням законів при УДЗ засуджених від кримінального покарання. Досліджено: суть і значення нагляду прокуратури за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, становлення і правову природу УДЗ засуджених від кримінального покарання та його правове регулювання за чинним законодавством, проблеми підвищення ефективності прокурорського нагляду. Запропоновано правовий механізм підвищення ефективності прокурорського нагляду при УДЗ засуджених від кримінального покарання. Висунуто і обгрунтовано ідею необхідності прийняття норми права, спрямованої на те, щоб не зняте і не погашене у встановленому законом порядку стягнення, застос оване за діяння, що формально містять ознаки порушення засудженим режиму, не були підставою для відмови в застосуванні УДЗ, а також норми права, яка б надавала суду можливість остаточно вирішувати питання застосування чи не застосування цього виду звільнення.`

Дата захисту: 17.06.1999

Місце захисту: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Науковий керівник: Михайленко Олександр Романович, д.ю.н., проф., 12.00.10. .