Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Процюк Ігор Валерійович

Законодавча влада в Україні

 

Анотація: Об'єкт - загальні закономірності функціонування і розвитку державної влади в процесі становлення соціальної, демократичної, правової держави - Україна. Мета - забезпечення внеску у вдосконалення законотворчої і інших форм діяльності законодавчої влади, сприяння підвищенню у цій галузі правової свідомості державних службовців всіх рангів і громадян, підвіщенню якості законів і інших актів законодавчої влади, вирішенню деяких спірних теоретичних питань. Методи - діалектичний, функціональний, логічний, історико-порівняльний, системно-структурного аналізу, соціологічний. Є однією з перших в незалежній Україні спроб дослідити місце і роль законодавчої влади в системі поділу влади, визначити значний не використаний потенціал цієї влади при реалізації притаманних їй функцій, накреслити конструктивні підходи до удосконалення засобів її формування і законодавчого процесу. Сформульовані в дисертації висновки і рекомендації можуть бути використані в удосконаленні законодавства щодо визначення місця і ролі законод авчої влади в системі поділу влади, удосконалення її діяльності, в науково-дослідницькій роботі, в практичній діяльності народних депутатів, інших посадових осіб, в учбовому процесі. Планується видання монографії. Сферою використання є законотворча, науково-дослідницька діяльність, учбовий процес.

Дата захисту: 22.06.1999

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Цвік Марко Веніамінович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .