Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Коломієць Юрій Миколайович

Інститут глави держави в системі вищих органів влади зарубіжних країн.

 

Анотація: Об'єктом дослідження є інститут глави держави (монарха, президента) в зарубіжних країнах. Мета дослідження: виявити основні риси інституту глави держави, дати визначення цього поняття, вивчити вітчизняний і зарубіжний досвід його створення та функціонування. Методами дослідження є комплекс наукових методів: системний аналіз, конкретно-соціологічний, конкретно-історичний, порівняльно-правовий. Теоретичними та практичними результатами роботи є сформульовані в дисертації висновки і рекомендації, які можуть бути використані в процесі подальшого вивчення політико-правового статусу глави держави в системі вищих органів влади, для вдосконалення і подальшого розвитку конституційних положень, пов'язаних з інститутом президентства в Україні, в навчальному процесі. Новітність дисертаційного дослідження полягає в тому, що воно є першою синтетичною працею у вітчизняній юридичній літературі, в якій проаналізовано в історико-правовому аспекті інститут глави держави, а також його статус за різних систем правління. Ступінь упровадження: планується видання монографії і навчального посібника. Сфера використання: правотворча, науково-дослідницька, навчальний процес.

Дата захисту: 15.05.1999

Місце захисту: Університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Ярмиш Олександр Назарович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .