Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Ткачук Павло Миколайович

Адміністративно-територіальний устрій сільського району.

 

Анотація: Об`єктом дослідження є регулювання правового статусу сільського району як адміністративно-територіальної одиниці і суб`єкта державно-правових відносин. Метою дослідження - розробка на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду теоретико-методологічної концепції правового регулювання і здійснення адміністративно-територіального устрою сільських районів України. Методами дослідження є матеріалістично-діалектичний, історико-правовий, порівняльно-правовий, системний, структурно-функціональний, формально-логічний, соціологічний, статистичний.Вперше у вітчизняній науці конституційного права на теоретичному рівні комплексно досліджено питання адміністративно-територіального устрою сільського району в умовах незалежної України і демократичних перетворень, які в ній відбуваються. Висновки і пропозиції, які сформульовані в дисертації, можуть бути використані при розробці законодавства про адміністративно-територіальний устрій, вирішенні територіальних питань адміністративної реформи, в діяльності органів місцево ї влади, в науково-дослідницькій роботі та учбовому процесі. Планується видання монографії за темою дослідження. Сфери використання - нормотворча, практична, науково-дослідницька діяльність, учбовий процес.

Дата захисту: 14.05.1999

Місце захисту: Українська Академія державного управління при Президентові України

Науковий керівник: Нижник Н.Р., д.ю.н., проф., 12.00.02