Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Чорний Геннадій Олексійович

Методика розслідування розбоїв з проникненням у житло

 

Анотація: Законодавство, що встановлює кримінальну відповідальність за скоєння розбоїв з проникненням у житло, діяльність правоохоронних органів. Розробити криміналістичну характеристику та основні положення методики розслідування розбоїв з проникненням у житло. Методами дослідження є порівняльно-правовий, системно-структурний, функціональний, логіко-юридичний, статистичний. Вперше на базі основних положень криміналістики обгрунтована концепція и розроблена методика розслідування розбоїв з проникненням у житло. Сформульовані в дисертації висновки і рекомендації можуть бути використані правоохоронними органамипри розслідуванні означеної категорії злочинів. Планується видання монографії та учбового посібника. Сферою використання є правотворча, науково-дослідницька діяльність, учбовий процес.

Дата захисту: 18.01.1999

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Коновалова В.О., д.ю.н., проф., 12.00.09. .