Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Журавльова Ганна Семенівна

Конституційні засади становлення і розвитку парламентаризму в Україні.

 

Анотація: Процеси становлення та розвитку парламентаризму в Україні, сучасний стан конституційно-правового статусу Верховної Ради України. Розробити пропозиції щодо удосконалення конституційно-правового статусу Верховної Ради України та проаналізувати передісторію та історію парламентаризму в Україні, встановивши її основні віхи і періоди. Методами дослідження є історико-правовий, порівняльно-правовий (компаративний), формально-логічний структурно-функціональний. Вперше у вітчизняній науці конституційного права на узагальненому рівні розглянути теоретичні проблеми, що супроводжують становлення і розвиток парламентаризму в Україні, що дало змогу визначити і обгрунтувати структурні і функціональні характеристики Верховної Ради України. Сформульовані в дисертації висновки і пропозиції, можуть бути використані для удосконалення конституційно-правового регулювання організації і діяльності Верховної Ради України, в науково-дослідній роботі, в учбовому процесі. Планується видання монографії та учбового посі бника. Сферою використання є правотворча, науково-дослідницька діяльність,учбовий процес.

Дата захисту: 14.05.1999

Місце захисту: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Науковий керівник: Шаповал В.М., д.ю.н., проф., 12.00.02. .