Ціна: UAH 100


Беляневич Олена Анатоліївна

Господарський договір та пособи його укладання

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз господарського договору як правового інституту господарського права. Досліджено доктринальне поняття господарського договору та питання правового регулювання укладання господарських договорів в сучасних умовах господарювання. Особлива увага приділена нетрадиційному способу укладання господарських договорів в умовах конкуренції покупців (біржових угод, договорів, що укладаються на аукціонах, за конкурсом). Обгрунтовується необхідність прийняття Закону про господарські договори, внесення змін та доповнень до чинного законодавства України.

Дата захисту: 16.04.1999

Місце захисту: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Науковий керівник: Пронська Граціелла Василівна, д.ю.н., проф., 12.00.04