Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Абу Салех Мухамед

Міжнародно-правове регулювання статусу трудящих-мігрантів

 

Анотація: Дисертацію присвячено правовим проблемам міжнародно-правового захисту прав трудящих-мігрантів і членів їх сімей. Розглянуто теоретичні і практичні аспекти цих проблем. Викладено авторську концепцію і підходи до вирішення цих проблем на універсальному, регіональному і національному рівнях. Пропонуються рекомендації щодо вдосконалення універсального і національного законодавства в галузі захисту прав трудової міграції

Дата захисту: 02.04.1999

Місце захисту: Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України

Науковий керівник: ЄВІНТОВ В.І., д.ю.н., 12.00.11