Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Курило Микола Петрович

1Прокурорський нагляд за додержанням прав та законних iнтересiв засуджених до позбавлення волi

 

Анотація: Проблеми нормативного регулювання та реалiзацiє прокурорського нагляду за додержанням законiв в установах виконання покарань. Комплексне дослiдження теоретичних та практичних проблем забезпечення прав та законних iнтересiв засуджених до позбавлення волi засобами прокурорського нагляду. Методами дослiдження ї матерiалiстично-дiалектичний, iсторико-правовий, порiвняльно-правовий,структурно-функцiональний, логiчний, соцiологiчний, статистичний. Вперше у вiтчизнянiй науцi прокурорського нагляду на теоретичному рiвнi здiйснено всебiчне дослiдження проблем прокурорського нагляду за додержанням прав та законних iнтересiв засуджених до позбавлення волi. Сформульованi в дисертацiє висновки i рекомендацiє можуть бути використанi при вдосконаленнi законодавства про прокуратуру, в науково-дослiдницькiй роботi, в учбовому процесi. Плануїться видання монографiє. Сферою використання ї правотворча, науково-дослiдницька дiяльнiсть, учбовий процес.

Дата захисту: 11.02.1999

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Марочкiн I.Ї., к.ю.н., доц., 12.00.10