Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Братiна Олена Iванiвна

Iсторично-науковий аналiз дiяльностi Олександра Янати в контекстi розвитку бiологiчної та сiльськогосподарської науки в Українi

 

Анотація: Об'єкт дослiдження: постать українського бiолога- ботанiка О.А. Янати, наукова спадщина вченого та її значення для розвитку бiологiчної та сiльськогосподарської науки в Українi. Мета: показ та оцiнка його внеску в науку, освiту i просвiтництво. Методи: комплексний пiдхiд до вивчення соцiальної обумовленостi розвитку природознавства. Всебiчнiсть та об'єктивнiсть дослiдження забезпеченi глибоким аналiзом сукупностi джерел, що стосуються мiсця науково-дослiдних структур у природознавчих дослiдженнях О.Янати.

Дата захисту: 11.02.1999

Місце захисту: Центр досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України

Науковий керівник: Пилипчук Олег Ярославович, д.б.н., проф., 07.00.07