Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Cерьогіна Світлана Григорівна

Компетенція Президента України: теоретично-правові засади.

 

Анотація: Юридична природа, зміст, проблеми нормативного регулювання та реалізації компетенції Президента України. Розробити теоретичну модель компетенції Президента України та визначити оптимальний набір повноважень, необхідних для ефективного виконання покладених на нього функцій. Методами дослідження є матеріалістично-діалектичний, історично-правовий, порівняльно-правовий, структурно-функціональний, формально-логічний, соціологічний, статистичний. Вперше у вітчизняній науці конституційного права на теоретичному рівні проаналізовано сутність, зміст компетенції Президента України, зроблено комплексний аналіз її регламентації і практики реалізації, що дало змогу запропонувати цілісну концепцію компетенції глави Української держави. Сформульовані в дисертації висновки і рекомендації можуть бути використані при вдосконаленні законодавства про статус Президента України, в науково-дослідницькій роботі, в учбовому процесі. Планується видання монографії та учбового посібника. Вдосконалення чинного законодавства щодостатусу і компетенції Президента України. Сферою використання є правотворча, науково-дослідницька діяльність, учбовий процес.

Дата захисту: 12.02.1999

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Воронов М.П., к.ю.н., проф., 12.00.02