Ціна: UAH 100


МУКШИМЕНКО АЛЛА ПЕТРІВНА

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ВИКОНАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

 

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
На правах рукопису

Мукшименко Алла Петрівна

УДК 343.8

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ВИКОНАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наукНауковий керівник
Ковальська Віта Володимирівна
доктор юридичних наукКиїв – 2010
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ВИКОНАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ .13

1.1. Поняття та зміст громадського контролю за дотриманням прав людини при виконанні кримінальних покарань .13
1.2. Цілі та адміністративно-правові основи реалізації громадського контролю за дотриманням прав людини . 26
1.3. Повноваження суб’єктів громадського контролю за дотриманням прав людини при виконанні кримінальних покарань . .38
Висновки до першого розділу 56
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ВИКОНАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ . .60

2.1. Принципи громадського контролю за дотриманням прав людини 60
2.2. Форми та методи громадського контролю за дотриманням прав людини 78
2.3. Взаємодія суб’єктів громадського контролю і органів державного контролю та нагляду за дотриманням прав людини при виконанні кримінальних покарань 88
Висновки до другого розділу 107
РОЗДІЛ ІІІ. СПОСТЕРЕЖНІ КОМІСІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ВИКОНАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ 110

3.1. Правове регулювання діяльності спостережних комісій 110
3.2. Основні напрями діяльності спостережних комісій за дотриманням прав людини при виконанні кримінальних покарань . 133
3.3. Шляхи удосконалення діяльності спостережних комісій .144
Висновки до третього розділу 156
ВИСНОВКИ 160
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . 165