Ціна: UAH 100


МАСЛОВА ЯНА ІВАНІВНА

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ

 

Одеська національна юридична академія

На правах рукопису
Маслова Яна Іванівна
УДК 351.74

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ
Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право
Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник –
доктор юридичних наук,
професор
Ківалов Сергій Васильович


Одеса – 2010
ЗМІСТ
ВСТУП . 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ 10
1.1. Поняття державного управління у сфері автомобільних доріг
в Україні . 10
1.2. Принципи та методи державного управління у сфері
автомобільних доріг .25
1.3. Функції державного управління у сфері автомобільних доріг . 42
1.4. Форми державного управління у сфері автомобільних доріг 48
Висновки до розділу 1 . 57
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ 61
2.1. Державні органи управління у сфері автомобільних доріг 61
2.2. Місцеві органи управління у сфері автомобільних доріг . 81
2.3. Особливості взаємовідносин Державної служби автомобільних доріг України з іншими органами виконавчої влади щодо забезпечення безпеки дорожнього руху .101
Висновки до розділу 2 . 117
РОЗДІЛ 3. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЯК СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ . 123
3.1. Контроль як спосіб забезпечення законності у сфері
автомобільних доріг 123
3.2. Нагляд як спосіб забезпечення законності у сфері
автомобільних доріг 144
3.3. Використання сучасних інформаційних технологій у контрольно-наглядовій діяльності Державної служби автомобільних доріг України . 161
Висновки до розділу 3 . 168
ВИСНОВКИ .171
Додатки 180
Список використаних джерел .189