Ціна: UAH 100


БОНДАРЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

На правах рукопису
Бондаренко Катерина Вікторівна
УДК 342.95

Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України
Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право інформаційне право
Дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук
Науковий керівник –
кандидат юридичних наук, доцент
Біла-Тіунова Любов Романівна
Одеса – 2010

ЗМІСТ
ВСТУП . 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ . 11
1.1. Історіографія проблеми 11
1.2. Правові засади адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства 31
Висновки до 1 розділу 75
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА . 79
2.1. Зловживання монопольним становищем 79
2.2. Неправомірні угоди між підприємцями . 98
2.3. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю . 115
2.4. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень . 129
Висновки до 2 розділу 139
РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ПРОВАДЖЕННЯ
У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 143
3.1. Особливості адміністративної процедури провадження у справах
про порушення антимонопольного законодавства 143
3.2. Порядок здійснення процедури провадження у справах про порушення антимонопольного законодавства 149
3.3. Особливості оскарження рішення Антимонопольного комітету України та його органів 171
Висновки до 3 розділу 190
Висновки 193
Список використаних джерел 200