Ціна: UAH 100


ЯРЕМЧУК КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ РОСЛИН

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
На правах рукопису

ЯРЕМЧУК КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 342.6:342.9:632.93

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
У СФЕРІ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Спеціальність - 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук


Науковий керівник -
Піддубний Олексій Юрійович
кандидат юридичних наук

Київ-2010
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3
ВСТУП 9
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ РОСЛИН .19
1.1.Історичний нарис формування державної та правової політики у сфері захисту рослин . . 19
1.2.Поняття, місце і роль органів виконавчої влади у сфері захисту рослин .34
1.3.Система та структура органів виконавчої влади у сфері захисту рослин .51
1.4.Сучасні проблеми нормативного регулювання організації та діяльності органів виконавчої влади у сфері захисту рослин .70
Висновки до розділу 1 . 86
РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКЦІЙ ЗАХИСТУ РОСЛИН 91
2.1.Компетенція державних інспекцій захисту рослин . 91
2.2.Адміністративне провадження у справах, пов’язаних з порушенням законодавства про захист рослин 113
2.3.Повноваження посадових та службових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення .132
Висновки до розділу 2 . 152
РОЗДІЛ 3. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ РОСЛИН 157
3.1.Зарубіжний досвід правового регулювання діяльності державних органів у сфері захисту рослин . 157
3.2.Шляхи вдосконалення діяльності органів виконавчої влади України у сфері захисту рослин . 178
Висновки до розділу 3 .184
ВИСНОВКИ 188
ДОДАТКИ . . .192
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 197