Ціна: UAH 100


ПОТАПОВА СНІЖАНА МИХАЙЛІВНА

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПОСЛУГ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

На правах рукопису
ПОТАПОВА СНІЖАНА МИХАЙЛІВНА


УДК 342. 951
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПОСЛУГ

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник
Білоус Віктор Тарасович
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України

Ірпінь – 2010
Зміст
ВСТУП .3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПОСЛУГ 12
1.1. Поняття адміністративної відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків 12
1.2. Ознаки порушення порядку проведення розрахунків 31
1.3. Соціально-правова характеристика відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків 46
Висновки до розділу 1 67
РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ, ПІДСТАВИ І ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПОСЛУГ 70
2.1. Склад адміністративного правопорушення та його значення для призначення покарання 70
2.2. Суб’єкт та суб’єктивна сторона порушення порядку проведення розрахунків 77
2.3. Об’єктивні ознаки порушення порядку проведення розрахунків 104
Висновки до розділу 2 122
РОЗДІЛ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПОСЛУГ 125
3.1. Суб’єкти адміністративної юрисдикції щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків 125
3.2. Сутність превентивних заходів, що здійснюються з метою недопущення порушень 134
3.3. Контроль за додержанням порядку проведення розрахунків 148
3.4. Удосконалення законодавчого регулювання адміністративної відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків 176
Висновки до розділу 3 185
ВИСНОВКИ 188
Додаток А 194
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 199