Ціна: UAH 100


ОМЕЛЬЯНЧИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ПРАВОПОРУШНИКА, ЩО ПОСЯГАЄ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
‘ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ’
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
На правах рукопису

ОМЕЛЬЯНЧИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 342.9: 343.91
АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ПРАВОПОРУШНИКА, ЩО ПОСЯГАЄ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ


Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник:
Коломоєць Тетяна Олександрівна
доктор юридичних наук, професор
Запоріжжя – 2010

ЗМІСТ

ВСТУП 5
Розділ 1. Теоретико-правова та деліктологічна характеристика особи адміністративного правопорушника 13
1.1. Особа адміністративного правопорушника як категорія правової доктрини . 13
1.2. Структурна характеристика, класифікація і типологія особи адміністративного правопорушник. 34
1.3. Соціально-психологічна характеристика особи правопорушника в адміністративній деліктології 47
Висновки до Розділу 1 . 55
Розділ 2. Особа, що вчинила адміністративне правопорушення як предмет адміністративно-деліктологічного дослідження особи правопорушника, що посягає на громадський порядок і громадську безпеку . 59
2. 1. Громадський порядок і громадська безпека як об’єкти адміністративно-правової охорони .59
2.2. Методика адміністративно-деліктологічних досліджень особи адміністративного правопорушника, що посягає на громадський порядок і громадську безпеку . 72
2.3. Результати адміністративно-деліктологічного дослідження особи правопорушника, що посягає на громадський порядок і громадську безпеку 83
Висновки до Розділу 2 . 92
Розділ 3. Попередження адміністративної деліктності 95
3.1. Попередження адміністративної деліктності: загальні положення . 95
3.2. Адміністративно-деліктологічна профілактика правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку . 117
3.2.1. Адміністративно-деліктологічне попередження дрібного хуліганства та розпивання спиртних напоїв у громадських місцях або появи в громадських місцях у п’яному вигляді як суміжних проступків 117
3.2.2. Адміністративно-деліктологічне попередження насильства в сім’ї та невиконання батьківських обов’язків 129
Висновки до Розділу 3 . . .146
ВИСНОВКИ .150
Акти впровадження результатів дисертаційного дослідження . 160
Додаток А. Анкета .165
Додаток Б. Результати дослідження 169
Список використаних джерел 173