Ціна: UAH 100


СТОЛБОВА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОВС УКРАЇНИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІЛІЦІЇ

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису

СТОЛБОВА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК: 351.741

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОВС УКРАЇНИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІЛІЦІЇ
12.00.07 – адміністративне право і процес,
фінансове право, інформаційне право


Науковий керівник
доктор юридичних наук, професор
Корнієнко Михайло Васильович

Київ – 2010

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ .4
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОВС УКРАЇНИ ЩОДО
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІЛІЦІЇ 14
1.1. Особливості впровадження іміджелогії в діяльність підрозділів зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ України . . . 14
1.2. Класифікація, структура та оцінювання іміджу міліції в діяльності підрозділів зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ України . .47
1.3. Становлення і розвиток підрозділів зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ України та їх роль у формуванні позитивного іміджу міліції 70
Висновки до розділу 1 82
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ’ЯЗКІВ З
ГРОМАДСЬКІСТЮ ОВС УКРАЇНИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІЛІЦІЇ .84
2.1. Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ України щодо формування позитивного іміджу міліції .84
2.2. Принципи діяльності підрозділів зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ України та їх вплив на формування позитивного іміджу міліції . .104
Висновки до розділу 2. .121
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ’ЯЗКІВ
З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОВС УКРАЇНИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІЛІЦІЇ . 123
3.1. Діяльність підрозділів зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ України щодо формування позитивної громадської думки про міліцію .123
3.2. Організаційні засади діяльності підрозділів зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ з формування позитивного іміджу міліції у взаємодії із засобами масової інформації 146
3.3. Шляхи удосконалення діяльності підрозділів зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ України щодо формування позитивного іміджу міліції з урахуванням зарубіжного досвіду
взаємодії поліції з громадськістю 169
Висновки до розділу 3. .192
ВИСНОВКИ 195
ДОДАТКИ 200
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .279