Ціна: UAH 100


ОНАЦЬКИЙ ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ

 

МВС УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМ. Е.О. ДІДОРЕНКА
На правах рукопису

ОНАЦЬКИЙ Едуард Анатолійович
УДК 342.951

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ

12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право

Д И С Е Р Т А Ц І Я
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник -
ШЕЛУХІН Микола Леонідович,
кандидат юридичних наук, доцент
Донецьк 2010

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ 13
1.1. Ґенеза законодавства України про трубопровідний транспорт 13
1.2. Поняття та сутність діяльності магістрального трубопровідного транспорту 27
1.3. Досвід регулювання діяльності магістрального трубопровідного
транспорту в зарубіжних країнах та його використання в Україні 41
Висновки до розділу 1 64
РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ 65
2.1. Управління діяльністю підприємств магістрального трубопровідного транспорту 66
2.2. Адміністративно-правове регулювання діяльності підприємств магістрального трубопровідного транспорту 87
2.3. Правовий статус підприємств магістрального трубопровідного транспорту 102
2.4. Правовий режим майна підприємств магістрального трубопровідного транспорту 111
Висновки до розділу 2 123
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОЦЕДУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ 125
3.1. Адміністративно-правова відповідальність у сфері діяльності магістрального трубопровідного транспорту 125
3.2. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері діяльності магістрального трубопровідного транспорту 154
Висновки до розділу 3 175
ВИСНОВКИ 179
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 186
ДОДАТКИ 207