Ціна: UAH 100


МЕДВЕДЄВ ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

МВС УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ ім. Е.О. Дідоренка
На правах рукопису
УДК 342.951:347.763
МЕДВЕДЄВ Дмитро Костянтинович
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
12.00.07 – адміністративне право і процес,
фінансове право; інформаційне право

Д И С Е Р Т А Ц І Я
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник -
Шелухін Микола Леонідович,
кандидат юридичних наук, доцент
Донецьк 2010

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ . 3
ВСТУП . 4

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВІДНОСИН В СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ .
14
1.1. Історія розвитку законодавства про перевезення вантажів автомобільним транспортом
14
1.2. Поняття перевезення вантажів автомобільним транспортом 40
1.3. Правове регулювання діяльності з перевезення вантажів автомобільним транспортом у зарубіжних країнах .
53
Висновки по розділу 1 . 70

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

74
2.1. Компетенція автотранспортних підприємств при перевезенні вантажів
74
2.2. Державне управління діяльністю автотранспортних підприємств з перевезення вантажів
93
2.3. Правовий режим майна автотранспортних підприємств, які здійснюють перевезення вантажів .
119
Висновки по розділу 2 . 138

РОЗДІЛ 3
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОЦЕДУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ .

145
3.1. Адміністративно-правова відповідальність при перевезенні вантажів автомобільним транспортом .
145
3.2. Процесуальний порядок застосування заходів адміністративної відповідальності у сфері перевезення вантажів автомобільним транспортом .

159
Висновки по розділу 3 . 173

ВИСНОВКИ 178
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . 184
ДОДАТКИ . 205