Ціна: UAH 100


МАНДРИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису
МАНДРИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

УДК: 351.743 (477)
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право
Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник –
Комзюк Анатолій Трохимович,
доктор юридичних наук, професор


Харків – 2010

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ . 11
1.1. Поняття вищих навчальних закладів МВС України 11
1.2. Місце та особливості вищих навчальних закладів МВС України у системі суб’єктів адміністративного права . 27
1.3. Правові засади діяльності вищих навчальних закладів системи МВС України . 42
1.4. Сутність та структура адміністративно-правового статусу вищих навчальних закладів системи МВС України 63
Висновки до розділу 1 78
РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ . 83
2.1. Мета та принципи утворення і діяльності вищих навчальних закладів системи МВС України . 83
2.2. Завдання та функції вищих навчальних закладів системи МВС України . 100
2.3. Повноваження у системі елементів адміністративно-правового статусу вищих навчальних закладів МВС України . 120
2.4. Відповідальність вищих навчальних закладів системи МВС України . 136
2.5. Організаційно-штатна структура вищих навчальних закладів системи МВС України 149
Висновки до розділу 2 163
ВИСНОВКИ 169
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . 179