Ціна: UAH 100


СОКОЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІДІКСТОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З ТЕРОРИЗМОМ

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Соколовський Олександр Відікстович


УДК 351.74


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З ТЕРОРИЗМОМ

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право


Науковий керівник:
Олефір Віктор Іванович,
доктор юридичних наук,
професор

Київ – 2010

З М І С Т

Перелік умовних скорочень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Розділ І.
Загальнотеоретичні положення організації діяльності органів внутрішніх справ України з протидії злочинам, пов’язаних з тероризмом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
1.1. Правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ з протидії злочинам, пов’язаних з тероризмом . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2. Принципи та методи організації діяльності органів внутрішніх справ України по протидії злочинам, пов’язаних з тероризмом. . 22
1.3. Функції та форми організації діяльності органів внутрішніх справ України по протидії злочинам, пов’язаних з тероризмом. . 42
Висновки до першого розділу

Розділ ІІ.
Функціональна структура управління діяльністю органів внутрішніх справ України з протидії злочинам, пов’язаним з тероризмом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
2.1. Інформаційно-аналітична робота в діяльності органів внутрішніх справ з протидії злочинам, пов’язаних з тероризмом . 63
2.2. Організація планування та прогнозування в діяльності органів внутрішніх справ з протидії злочинам, пов’язаних з тероризмом 82
2.3. Забезпечення взаємодії та координації в діяльності органів внутрішніх справ з протидії злочинам, пов’язаних з тероризмом 95
Висновки до другого розділу

Розділ ІІІ.
Шляхи удосконалення діяльності органів внутрішніх справ України з протидії злочинам, пов’язаним з тероризмом . . 116
3.1. Забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх справ України в протидії злочинам, пов’язаним з тероризмом . . . . . . .
116
3.2. Організація міжнародного співробітництва правоохоронних органів по боротьбі з тероризмом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3.3. Удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ з протидії злочинам, пов’язаним з тероризмом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Висновки до третього розділу

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206