Ціна: UAH 100


ДЗЮБА ІГОР ІГОРОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису

ДЗЮБА ІГОР ІГОРОВИЧ

УДК 351.743(477)
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право
Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник –
Гриценко Іван Сергійович,
доктор юридичних наук, доцент


Харків – 2010

ЗМІСТ
ВСТУП .3
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ .3
1.1. Міністерство в системі органів виконавчої влади України 11
1.2. Сутність та призначення Міністерства внутрішніх справ України як центрального органу виконавчої влади 39
1.3. Основні принципи діяльності Міністерства внутрішніх справ України як центрального органу виконавчої влади 59
1.4. Правові основи діяльності Міністерства внутрішніх справ України .86
Висновки до розділу 1 .103

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ .114
2.1. Поняття та елементи правового статусу Міністерства внутрішніх справ України .114
2.2. Система управління в Міністерстві внутрішніх справ України .135
2.3. Організація діяльності Міністерства внутрішніх справ України .147
2.4. Контрольно-наглядова діяльність за Міністерством внутрішніх справ України .159
Висновки до розділу 2 .172

ВИСНОВКИ 181

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .187