Ціна: UAH 100


КРАВЧЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА

АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису

КРАВЧЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА
УДК 351.95

АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник:
Курінний Євген Володимирович
доктор юридичних наук, професор


Дніпропетровськ – 2010

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4
ВСТУП .5

РОЗДІЛ 1. Характеристика адміністративної юрисдикції
у сфері захисту права інтелектуальної власності 14
1.1. Право інтелектуальної власності як об’єкт
адміністративно-правового захисту 14
1.2. Поняття та правова основа адміністративної
юрисдикції у сфері захисту права інтелектуальної
власності .34
1.3. Органи внутрішніх справ як суб’єкт
адміністративної юрисдикції у сфері
охорони права інтелектуальної власності 55
Висновки до розділу 1 .79

РОЗДІЛ 2. Особливості адміністративно-юрисдикційної
діяльності органів внутрішніх справ у сфері
захисту права інтелектуальної власності 81
2.1. Поняття та сутність адміністративно-юрисдикційної
діяльності органів внутрішніх справ у сфері
захисту права інтелектуальної власності 81
2.2. Юридичний аналіз адміністративних правопорушень
у сфері інтелектуальної власності,
що підвідомчі органам внутрішніх справ 106
2.3. Застосування заходів адміністративного примусу
органами внутрішніх справ у сфері
охорони права інтелектуальної власності 132

2.4. Удосконалення адміністративно-юрисдикційної
діяльності органів внутрішніх справ
у сфері захисту права інтелектуальної власності 156
Висновки до розділу 2 .183

ВИСНОВКИ 187
ДОДАТКИ .191
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .201


Автореферат (36,87 KB)