Ціна: UAH 100


Дорошева Олена Миколаївна

Правове регулювання імпорту лікарських засобів

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: відносини, що виникають у процесі організації та здійснення імпорту лікарських засобів. Мета дослідження: розробка нових наукових положень та практичних рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання імпорту лікарських засобів. Методи дослідження: системно-аналітичний, системно-структурний аналіз, порівняльно-правовий, абстрагування, статистичний. Теоретичне та практичне значення полягає у вирішенні науково-практичного завдання щодо удосконалення правового регулювання імпорту лікарських засобів з урахуванням загальних підходів до організації та здійснення господарської діяльності. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення правової регламентації імпорту лікарських засобів. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства передано до Верховної Ради України. Результати дослідження використані під час формування та реалізації методичних вказівок Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в Донецькій області Міністерства охорони здоров'я України, Громадською організацією `Донецька обласна фармацевтична асоціація`, при доопрацюванні Закону України `Про лікарські засоби`, можуть бути використані при підготовці підручників, навчальних посібників для науковців, юристів-практиків, викладачів, аспірантів та студентів юридичних вузів. Наукова новизна: виявлено сутність поняття `імпорт лікарських засобів` у його співвідношенні з загальним поняттям `імпорт (імпорт товарів)`, виявлено особливості імпорту лікарських засобів та визначено його місце серед інших видів зовнішньоекономічної діяльності, обґрунтовано необхідність ліцензування імпорту лікарських засобів, встановлено особливості господарсько-правового регулювання імпорту лікарських засобів як виду зовнішньоекономічної діяльності, аргументовано необхідність модернізації систем сертифікації та стандартизації лікарських засобів, що імпортуються на територію України, у контексті адаптації законодавства України до права Європейського Союзу, досліджено договірні відносини, умови і форми розрахунків у сфері імпорту лікарських засобів, проаналізовано порядок і способи імпорту лікарських засобів, доопрацьовано положення щодо господарсько-правової відповідальності суб'єктів імпорту лікарських засобів, розроблено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання імпорту лікарських засобів. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, органи державного управління, судові органи, суб'єкти господарювання, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 12.11.2009

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Гринюк Роман Федорович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (25,58 KB)