Ціна: UAH 100


Якименко Христина Сергіївна

Європейський Союз: правова природа об'єднання

 

Анотація: `У дисертації досліджується становлення та розвиток європейського інтеграційного процесу, уточнюється правова природа Європейського Союзу та сучасні підходи до розуміння наднаціональної організації влади, подається авторське визначення даного поняття. Аналізується на прикладі ЄС співвідношення понять `державний суверенітет` та `наднаціональна організація влади`, прояв наднаціональності в діяльності інститутів Європейського Союзу, зокрема у правотворчому процесі. Сформульовано наукові висновки, спрямовані на усвідомлення специфіки правової природи Європейського Союзу як наддержавної організації влади, що сприятиме усвідомленню тих завдань, які слід виконати державі, що прагне інтегруватися до ЄС.`

Дата захисту: 27.10.2009

Місце захисту: Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України

Науковий керівник: Яковюк Іван Васильович, к.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (27,84 KB)