Ціна: UAH 100


Похиленко Ірина Сергіївна

Організаційно-правові форми суб'єктів малого підприємництва.

 

Анотація: Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена комплексному дослідженню організаційно-правових форм суб'єктів малого підприємництва. Досліджено теоретичні та практичні аспекти визначення поняття та ознак малого підприємництва, поняття та видів організаційно-правових форм суб'єктів малого підприємництва, нормативно-правового регулювання здійснення малого підприємництва в певних організаційно-правових формах. Встановлені особливості правового становища окремих видів організаційно-правових форм суб'єктів малого підприємництва, зокрема, господарського товариства, виробничого кооперативу, фермерського господарства, громадянина у сфері господарювання. Значна увага в дисертації приділена розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України, яке регулює правове становище організаційно-правових форм суб'єктів малого підприємництва та їх видів. Зокрема, запропоновано ряд змін до Господарського та Цивільних кодексів України, Законів України `Про державну підтримку малого підприємництва`, `Про господарські товариства`, `Про фермерське господарство`, `Про кооперацію` тощо

Дата захисту: 19.11.2009

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (21,87 KB)