Ціна: UAH 100


Повар Павло Олександрович

Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні.

 

Анотація: `Дисертація є самостійною завершеною роботою, що присвячена комплексному дослідженню правового регулювання ліквідації підприємств. Визначено поняття ліквідації підприємства, процедури ліквідації, здійснено їх класифікацію. Досліджено історію розвитку законодавства, особливості добровільної та примусової ліквідації підприємств, їх підстави, особливості ліквідації підприємств за загальною процедурою, що не пов'язана з банкрутством, особливості ліквідації підприємств у разі недостатності майна для задоволення вимог кредиторів.`

Дата захисту: 19.11.2009

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Вінник Оксана Мар'янівна, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (35,14 KB)