Ціна: UAH 100


Алямкін Володимир Вікторович

Договір поставки за законодавством України: цивільно-правовий аспект

 

Анотація: В дисертаційній роботі проведений комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов'язаних з встановленням правової природи, сутності, та особливості конструкції договору поставки, механізму його регулювання в умовах ринкової економіки, та дуалізму приватного права в Україні, що виник з прийняттям ГК України. Визначено, що договір поставки в умовах ринкової економіки не втрачає своєї цінності, набуває нового значення так як створює систему господарювання, що заснована на довгострокових прогнозах та внутрішніх планах діяльності господарюючих суб'єктів, договорах, замовленнях, що не потребує адміністративного впливу. Головною ідеєю дисертації стало те, що конструкція договору поставки розвивається в сучасних умовах на основі положень законодавства про оптову купівлю-продаж, проте має низку особливостей. Приділена увага встановленню прогалин і суперечностей положень чинного законодавства України, що регулюють відносини з поставки, на підставі чого сформульовані пропозиції про внесення змін і доповнень до чинного законодавства, а також вироблені практичні рекомендації щодо використання новітніх технологій укладення договору поставки

Дата захисту: 27.11.2009

Місце захисту: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України

Науковий керівник: Шишка Роман Богданович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (31,61 KB)