Ціна: UAH 100


Ковальова Яна Олександрівна

Організаційно-правові основи відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем підтримання державного обвинувачення в суді та організаційно-правових основ відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення. Розглядаються питання, пов'язані з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення: визначаються підстави та фактори, що зумовлюють позицію державного обвинувача, вплив прокурора, який затвердив обвинувальний висновок на формування позиції державного обвинувача, аналізуються наслідки відмови для основних суб'єктів кримінального судочинства. На основі аналізу чинного законодавства та узагальнення практики прокурорської та судової діяльності пропонуються зміни до чинного законодавства України та відомчих актів Генеральної прокуратури України, які регламентують діяльність суду та прокуратури у разі відмови державного обвинувача від підтримання державного обвинувачення, їх прийняття усуне недоліки в регламентації та організації державного обвинувачення, поліпшить ефективність інституту відмови державного обвинувача від підтримання державного обвинувачення в суді.`

Дата захисту: 05.11.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Каркач Павло Михайлович, к.ю.н., проф., 12.00.10. .


Автореферат (22,34 KB)