Ціна: UAH 100


Ригіна Олена Михайлівна

Верховний Суд США: становлення, особливості компетенції та роль у формуванні конституційного ладу держави (1787 - кінець ХХ ст.).

 

Анотація: У дисертації на підставі дослідження Конституції США, федеральних законів, рішень Верховного Суду США, наукової літератури проаналізовано утворення Верховного Суду США, його компетенцію та визначено його провідний вплив на формування конституційного ладу держави. З'ясовано місце Верховного Суду в системі органів державної влади. Виявлено переваги організації судової системи США, призначення федеральних суддів, окремі недоліки здійснення правового регулювання. За результатами проведеного дослідження запропоновано використання окремого досвіду США в процесі реформування сучасної судової системи України.

Дата захисту: 30.10.2009

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Тищик Борис Йосипович, к.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (22,17 KB)