Ціна: UAH 100


Горбань Олександр Павлович

Правове регулювання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

 

Анотація: Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням удосконалення правового регулювання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. Комплексно досліджено проблему реалізації права на працю цими й особами на території України, а також сформульовані напрямки впорядкування механізму правового регламентування трудової міграції в сучасних умовах. Розкрито правову природу понять `іноземець` та `особа без громадянства` у соціальному і правовому аспектах, зміст їх правового статусу цих осіб як суб'єктів трудового права України.

Дата захисту: 24.10.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович, д.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (24,83 KB)