Ціна: UAH 100


Павлюков Роман Олександрович

Соціально-правовий захист інвалідів в Україні

 

Анотація: Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем соціально-правового захисту інвалідів в Україні у сучасних умовах ринкових перетворень та кризових явищ у фінансовій сфері. Зокрема, проводиться аналіз загальнотеоретичних та галузевих підходів щодо визначення понять: `соціально-правовий захист`, `інвалід`, `інвалідність`, `соціальне обслуговування` та ін. Особлива увага приділяється організаційно-правовому механізму професійної реабілітації інвалідів та їх працевлаштуванню.

Дата захисту: 26.10.2009

Місце захисту: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Науковий керівник: Гуславський Володимир Станіславович, д.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (33,32 KB)