Ціна: UAH 100


Островерх Аліна Миколаївна

Гарантійні та компенсаційні виплати за законодавством України в умовах ринкової економіки

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню видів і змісту гарантійних і компенсаційних виплат, їх співвідношенню з іншими правовими категоріями, місця відповідних відносин у предметі трудового права, розкриваються загальні засади їх правового регулювання. Розглянуто й узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід правового регулювання гарантійних і компенсаційних виплат. Вперше доведена необхідність розробки та прийняття нових Правил про умови праці працівників зарубіжних дипломатичних закладів України, запропонована їх структура.

Дата захисту: 24.10.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Гоц Василь Якович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (29,67 KB)