Ціна: UAH 100


Назаров Денис Володимирович

Гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу в регулюванні праці молоді

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС щодо реалізації трудових прав молоді. Досліджується розвиток трудового законодавства ЄС, первинне та вторинне законодавство ЄС. У результаті порівняльного аналізу був зроблений висновок про часткову відповідність національного законодавства до європейських норм. Проаналізовано існуючі та визначені авторські дефініції таких понять, як: `молодь`, `молоді працівники-мігранти`. З метою гармонізації національного законодавства з трудовим законодавством Європейського Союзу обґрунтована доцільність внесення змін до законодавчих актів України та проекту Трудового кодексу України.

Дата захисту: 23.10.2009

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Хуторян Наталія Миколаївна, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (25,87 KB)