Ціна: UAH 100


Жила Олександр Владиславович

Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю службових осіб органів Державної податкової служби України.

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних цивільно-правових проблем зобов'язань відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю службових осіб органів державної податкової служби України: поняття та цивільно-правове регулювання, підстави виникнення тощо. Здійснений аналіз суб'єктного складу зобов'язань, що виникають внаслідок завдання шкоди незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадових та службових осіб органів податкової служби України та досліджені характерні ознаки безпосереднього заподіювача шкоди, що не є суб'єктом зобов'язання. Значну увагу приділено розгляду питань про конкретний механізм (процедуру) та джерела відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю службових осіб органів державної податкової служби України та зроблений висновок, що у відповідності до ст. 174 ЦК України Україна як держава відповідає за своїми цивільно-правовими зобов'язаннями на загальних підставах з фізичними та юридичними особами усім належним їй майном, але реальнішим об'єктом для стягнення з боку кредиторів держави залишаються тільки кошти бюджету, при умові, що такі витрати законодавче передбачені і фактично виділені.`

Дата захисту: 02.10.2009

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (25,43 KB)