Ціна: UAH 100


Римар Богдан Анатолійович

Види трудового договору за законодавством України.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем правової регламентації видів трудового договору. Проаналізовано основні загальнотеоретичні підходи до поняття та правової природи трудового договору, визначено його родові ознаки, функції та співвідношення із цивільно-правовими договорами про працю. Виділено критерії класифікації трудового договору з урахуванням положень актів чинного трудового законодавства та проекту Трудового кодексу України. Досліджено види трудових договорів при нестандартних формах зайнятості. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів і позитивного зарубіжного законодавчого досвіду внесено пропозиції та рекомендації щодо нормативного закріплення видів трудового договору.`

Дата захисту: 03.10.2009

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Чанишева Галія Інсафівна, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (26,27 KB)