Ціна: UAH 100


Овчатова-Редько Алла Олександрівна

Майнові правовідносини жінки та чоловіка, які перебувають у фактичному шлюбі, за законодавством України.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних питань правового регулювання майнових відносин `фактичного шлюбу`. Проаналізовано питання правового регулювання фактичних шлюбних відносин у римському приватному праві та похідних правових системах, а також в Україні. Детально досліджено поняття фактичного шлюбу як підстави виникнення правовідносин та види правовідносин, що складаються між жінкою та чоловіком, які перебувають у `фактичному шлюбі`. Також проаналізовано такі категорії, як `фактичний шлюб`, `сім'я` тощо. Зазначено, що визнання `фактичного шлюбу` підставою виникнення майнових `нібито сімейних` правовідносин висуває вимоги певної формалізації його поняття, зокрема, встановлення ознак такого `шлюбу`. Розглядаються деякі визначальні питання характеристики шлюбних (шлюбно-сімейних, сімейних) правовідносин `фактичного подружжя` та їх види. Проаналізовано зміст правовідносин спільної власності чоловіка та жінки, які перебувають у фактичному шлюбі, а також особливості виникнення та припинення права власності такого подружжя, досліджено аліментні правовідносини `фактичного подружжя` та договори щодо їх взаємного утримання. `

Дата захисту: 02.10.2009

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Кізлова Олена Сергіївна, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (25,72 KB)