Ціна: UAH 100


Шумило Михайло Миколайович

Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців.

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем правового регулювання пенсійного забезпечення державних службовців. У роботі досліджено становлення та розвиток правового регулювання пенсійного забезпечення державних службовців, світовий досвід у цій сфері. Визначено поняття пенсії, дано її класифікацію на види, визначено поняття суб'єктного та юридичного складів пенсійного забезпечення державних службовців, розглянуто питання правосуб'єктності, зміст процедурних пенсійних правовідносин, вплив злочину на ці відносини, значення простих і складних юридичних фактів, спеціального стажу державного службовця. Велика увага була приділена вивченню особливостей виникнення, зміни та припинення пенсійних відносин державних службовців, порядку обчислення та розміру пенсії. На підставі проведеного дослідження сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері пенсійного забезпечення державних службовців, що дозволить удосконалити чинну систему пенсійного забезпечення державних службовців, гармонізувати її із загальним пенсійним забезпеченням, а також сприятиме скасуванню ряду дискримінаційних норм.`

Дата захисту: 03.10.2009

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Хуторян Наталія Миколаївна, д.ю.н., с.н.с., 12.00.05. .


Автореферат (27,75 KB)