Ціна: UAH 100


Джуринський Віталій Олександрович

Правове становище господарських об'єднань в Україні

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню правового становища господарських об'єднань в Україні. В роботі досліджено економіко-правову природу господарських об'єднань та їх місце серед учасників відносин у сфері господарювання, досліджено історію розвитку законодавства про господарські об'єднання. Виявлено особливості правового статусу державних господарських об'єднань та визначено правове становище учасників господарських об'єднань. Визначено особливості правового режиму майна господарських об'єднань різних видів і організаційно-правових форм. Сформульовано і обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства про господарські об'єднання в Україні

Дата захисту: 27.10.2009

Місце захисту: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (24,79 KB)