Ціна: UAH 100


Тітко Іван Андрійович

Нормативна сутність оцінних понять в кримінально-процесуальному праві України.

 

Анотація: У роботі досліджуються теоретичні та практичні питання, пов'язані з використанням оцінних понять у тексті кримінально-процесуального закону. Розглядається сутність оцінних понять, поширеність їх використання в кримінально-процесуальному законодавстві держав з різними правовими системами, особливості вираження в тексті закону, класифікація та функції оцінних понять у сфері кримінального судочинства. Аналізується специфіка тлумачення й застосування кримінально-процесуальних норм, що містять оцінні поняття, виявляються пов'язані з цим проблеми, пропонуються можливі шляхи їх усунення. Надаються пропозиції по вдосконаленню низки інститутів чинного кримінально-процесуального законодавства, в яких використання оцінних понять викликає складнощі.

Дата захисту: 09.10.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Грошевой Юрій Михайлович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (23,94 KB)