Ціна: UAH 100


Ковалесвька Оксана Петрівна

Адміністративно-правове забезпечення функціонування інституту комунальної власності в Україні

 

Анотація: Дисертацію присвячено науково-теоретичному обґрунтуванню напрямів удосконалення адміністративно-правового забезпечення функціонування інституту комунальної власності на основі аналізу нормативно-правової бази України та узагальнення правозастосовної практики у сфері комунального господарства.Проаналізовано генезис формування інституту комунальної власності як економічної основи місцевого самоврядування. Уточнено сутність адміністративно-правового забезпечення функціонування інституту.

Дата захисту: 15.10.2009

Місце захисту: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Науковий керівник: Проценко Тарас Олександрович, д.ю.н., доц., 12.00.07. .


Автореферат (36,92 KB)