Ціна: UAH 100


Сердюченко Олексій Володимирович

Адміністративно-правові засади забезпечення енергетичної безпеки України

 

Анотація: У дисертації проведено комплексне дослідження адміністративно-правових проблем забезпечення енергетичної безпеки України. Розроблено визначення `державної енергетичної безпеки` та розкрито його зміст. Визначено принципи забезпечення енергетичної безпеки України та досліджено правові передумови та історію розвитку інституту державної енергетичної безпеки в Україні. В роботі досліджується система державних органів, які здійснюють забезпечення державної енергетичної безпеки шляхом виконання функцій формування, реалізації та контролю за реалізацією державної енергетичної політики. Розроблено пропозиції оптимізації кількісного складу та функціонального наповнення державних органів для ефективної реалізації державної енергетичної політики. Визначено основні проблеми державного регулювання в енергетичній сфері України та розроблено пропозиції щодо їх подолання. Досліджено питання адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері забезпечення енергетичної безпеки України.

Дата захисту: 23.09.2009

Місце захисту: Київський національний торговельно-економічний університет

Науковий керівник: Крегул Юрій Іванович, к.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (28,48 KB)