Ціна: UAH 100


Гаврилюк Людмила Володимирівна

Відповідальність слідчого: кримінально-процесуальні засади

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному вивченню відповідальності слідчих у кримінально-процесуальному аспекті як соціального явища, правової категорії та правового інституту. Досліджено поняття, підстави кримінально-процесуальної відповідальності слідчих у позитивному і негативному аспектах, а також охарактеризовано поняття та складові частини кримінально-процесуальних правопорушень слідчих. Встановлено та проаналізовано чинники, які негативно впливають на діяльність слідчих і спонукають їх до вчинення кримінально-процесуальних правопорушень. Досліджено заходи реалізації кримінально-процесуальної відповідальності. Обґрунтовано висновок про те, що зміст кримінально-процесуальної відповідальності визначається з урахуванням позитивного та негативного її аспектів, що цілком висвітлює сучасне соціальне призначення даного інституту. Унаслідок цього виявлено доцільність існування двох форм реалізації кримінально-процесуальної відповідальності (добровільної та примусової), а безпосередню роль у механізмі її реалізації відіграє діяльність уповноважених на те посадових осіб (начальника слідчого відділу, прокурора і судді).

Дата захисту: 02.07.2009

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Галаган Олександр Іванович, к.ю.н., с.н.с., 12.00.09. .


Автореферат (26,91 KB)