Ціна: UAH 100


Єфремова Катерина Вікторівна

Особливості правового регулювання господарської діяльності на ринку виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

 

Анотація: Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена комплексному дослідженню господарсько-правового забезпечення стимулювання розвитку виробництва виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. У роботі проаналізовано стан і тенденції розвитку двох секторів ринку із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: виробництва виробів промислового призначення і виробництва ювелірних виробів як окремих об'єктів правової промислової політики. Виявлено недоліки законодавчого регулювання господарської діяльності підприємств зазначеної галузі промисловості. Розроблено та сформульовано теоретичні і практичні положення спрямовані на удосконалення засобів і механізмів галузевої політики держави, що мають забезпечити економічне зростання усієї промисловості, де задіяні дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, і на цьому ґрунті запропоновано конкретні рекомендації щодо оптимізації правового регулювання ринку виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Системно досліджено господарсько-правові засоби правової промислової політики у сфері виробництва виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння промислового призначення. Особливу увагу приділено розробці конкретних практичних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України про видобуток, виробництво і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Дата захисту: 23.06.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Задихайло Дмитро Вітольдович, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (21,20 KB)