Ціна: UAH 100


Кабанець Вадим Олексійович

Теоретичні аспекти удосконалення розгляду трудових спорів (конфліктів) в Україні

 

Анотація: Дисертаційне дослідження присвячено аналізу теоретичних аспектів інституту трудових спорів, національного законодавства, правозастосовної практики, а також досвіду промислово розвинутих країн світу у сфері розгляду та вирішення трудових спорів. В дисертації досліджено сутність та зміст інституту трудових спорів, визначено поняття `трудовий спір`, визначено причини виникнення трудових спорів, проведено класифікацію трудових спорів.

Дата захисту: 04.07.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Прилипко Сергій Миколайович, д.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (35,87 KB)