Ціна: UAH 100


Сичов Дмитро Вікторович

Індивідуальні трудові відносни: теоретично-правові аспекти

 

Анотація: Дисертація присвячена аналізу індивідуальних трудових відносин, розкриттю їх сутності і значення для науки і практики трудового права. Досліджуються передумови виникнення індивідуальних трудових правовідносин. Аналізується фактичний стан правового регулювання індивідуальних трудових відносин в Україні. Визначається понятійний апарат інституту індивідуальних трудових правовідносин.

Дата захисту: 06.07.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Прилипко Сергій Миколайович, д.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (28,57 KB)